پایگاه اطلاع رسانی دفتر مقام معظم رهبری
مذاکره با آمریکا سمّ است

پر بیننده ترین