پایگاه اطلاع رسانی دفتر مقام معظم رهبری
مشکلات نظام پارلمانی برای کشور بیش از نظام ریاستی است

پر بیننده ترین