پایگاه اطلاع رسانی دفتر مقام معظم رهبری
به آن صورتی که به برجام عمل شد، خیلی اعتقاد نداشتم و بارها به مسئولان تذکر دادم

پر بیننده ترین