پایگاه اطلاع رسانی دفتر مقام معظم رهبری
آمریکا که دشمن اصلی ما است، امروز منفورترین دولت در دنیا است

پر بیننده ترین