پایگاه اطلاع رسانی دفتر مقام معظم رهبری
مشکلاتی همچون برخی واگذاریها، نتیجه کارهای نسنجیده یا فساد است

پر بیننده ترین