پایگاه اطلاع رسانی دفتر مقام معظم رهبری
یک جریان بددل و بدخواه با انکار جهش علمی کشور به دنبال مأیوس کردن نخبگان است

پر بیننده ترین