پایگاه اطلاع رسانی دفتر مقام معظم رهبری
دستگاههای دولتی، ثبات سیاستهای مالی و پولی داشته باشند

پر بیننده ترین