پایگاه اطلاع رسانی دفتر مقام معظم رهبری
کشورهای خارجی حاضر به انتقال فناوری در بخش نفت، پتروشیمی و خودرو به ایران نیستند

پر بیننده ترین