پایگاه اطلاع رسانی دفتر مقام معظم رهبری
مهمتر از ضربه نظامی، ضربه حیثیتی بود که به هیبت امریکا وارد شد

پر بیننده ترین