پایگاه اطلاع رسانی دفتر مقام معظم رهبری
عناصر و سازمانهای فلسطینی باید با «جهاد فداکارانه» عرصه را بر دشمن صهیونیستی تنگ کنند

پر بیننده ترین