پایگاه اطلاع رسانی دفتر مقام معظم رهبری
باید قوی شویم تا جنگ نشود و تهدید دشمن تمام شود

پر بیننده ترین