پایگاه اطلاع رسانی دفتر مقام معظم رهبری
امروز غزّه میتواند در برابر تهاجم نظامی دشمن صهیونیست بایستد و بر آن پیروز شود

پر بیننده ترین