پایگاه اطلاع رسانی دفتر مقام معظم رهبری
به بیگانگان نمی‌توان اطمینان کرد و به امید گشایش آنها بود

پر بیننده ترین