پایگاه اطلاع رسانی دفتر مقام معظم رهبری
دیگر با حرف و وعده درباره برجام قانع نخواهیم شد، فقط عمل طرف مقابل ملاک است

پر بیننده ترین