پایگاه اطلاع رسانی دفتر مقام معظم رهبری
آن احمق قبلی با فضاحت از قدرت کنار رفت و آمریکا را مفتضح کرد

پر بیننده ترین