پایگاه اطلاع رسانی دفتر مقام معظم رهبری
در مناظره‌ها، نامزدها با معارضات فکری و زبانی خود رقابتی بودن انتخابات را کاملاً نشان دادند

پر بیننده ترین