پایگاه اطلاع رسانی دفتر مقام معظم رهبری
دیپلماسی را تحت تأثیر و متصل به مسئله هسته‌ای نباید قرار دارد

پر بیننده ترین