پایگاه اطلاع رسانی دفتر مقام معظم رهبری
کسانی که توهم تأمین امنیت بوسیله بیگانگان را دارند سیلی خواهند خورد

پر بیننده ترین