پایگاه اطلاع رسانی دفتر مقام معظم رهبری
تسلیم نشدن در برابر دشمن مستکبر و زورگو جزو اصول انقلاب است

پر بیننده ترین