پایگاه اطلاع رسانی دفتر مقام معظم رهبری
تولیدکنندگانی بوده‌اند که منتظر برداشتن تحریم نماندند و با کار و تلاش، به نمونه‌های موفقی تبدیل شدند

پر بیننده ترین