پایگاه اطلاع رسانی دفتر مقام معظم رهبری
ارتجاع به معنی بازگشت به سیاست و سبک زندگی غربی است

پر بیننده ترین