پایگاه اطلاع رسانی دفتر مقام معظم رهبری
نفت ما را دزدیدند، پس گرفتیم. پس گرفتن مال دزدی، دزدی نیست

پر بیننده ترین