پایگاه اطلاع رسانی دفتر مقام معظم رهبری
نیروی متخصص جوان افتخار است اما اگر کار نداشته باشند موجب سرافکندگی است

پر بیننده ترین