پایگاه اطلاع رسانی دفتر مقام معظم رهبری
جناب آقای علی رسولی‌زاده
مدیر عامل شرکت پردازش اطلاعات پارت، پیاده سازی سامانه سهاب (سامانه هوشمند ابری)، پیاده‌سازی سرویس‌های هوش مصنوعی در حوزه بینایی ماشین، پردازش گفتار، پردازش زبان طبیعی و داده کاوی، پیاده‌سازی سامانه اعتبار سنجی مرآت، پیاده‌‌سازی سامانه سفته و تضامین الکترونیکی

پر بیننده ترین