پایگاه اطلاع رسانی دفتر مقام معظم رهبری
جناب آقای سید جواد سجادی بیدگلی
عضو هیئت مدیره گروه نساجی اطمینان، عضو هیئت مدیره تعاونی فرش ماشینی، عضو هیئت مدیره انجمن صنایع نساجی ایران، صادر کننده نمونه ملی در سه سال متوالی، دریافت تندیس حمایت از مصرف کننده

پر بیننده ترین