پایگاه اطلاع رسانی دفتر مقام معظم رهبری
هم‌خوانی معلمان با همراهی آقای سیدجواد پرئی

پر بیننده ترین