پایگاه اطلاع رسانی دفتر مقام معظم رهبری
تحقق امور زیربنایی نیازمند مدیریت شجاعانه، امیدوارانه و جهادی است

پر بیننده ترین