پایگاه اطلاع رسانی دفتر مقام معظم رهبری

فقه و احکام شرعی

استفتائات جدید (خرداد ماه)
استفتائات جدید (خرداد ماه)
این قسمت متشکل از جدیدترین سؤالات می‌باشد که توسط بخش استفتائات دفتر مقام معظم رهبری پاسخ داده شده و به صورت ماهانه به‌روز رسانی می‌شود.
زمان پرداخت فدیه
زمان پرداخت فدیه
برای کسانی که بخاطر مریضی روزه نگرفته اند و یقین دارند این مریضی خوب شدنی نیست و همیشگی است آیا می توانند کفاره (فدیه) نگرفتن روزه را قبل از ماه مبارک رمضان بعدی پرداخت کنند؟