پایگاه اطلاع رسانی دفتر مقام معظم رهبری

فقه و احکام شرعی

سقط جنین
سقط جنین
همسرم سه ماهه باردار است و دکترها بعد از آزمایشات متعدد به این نتیجه رسیده اند که جنین ناقص الخلقه است و بعد از تولد تا حدود پنج سال بیشتر عمر نمیکند، آیا اجازه سقط جنین را داریم؟