پایگاه اطلاع رسانی دفتر مقام معظم رهبری

فقه و احکام شرعی

شیوه جبران خسارت در هنگام خجالت کشیدن
شیوه جبران خسارت در هنگام خجالت کشیدن
من قبلا به شخصی خسارتی وارد کردم و الان خجالت می کشم بروم و خسارت را جبران کنم آیا می توانم پول آن را از طرف صاحب حق، به فقیر صدقه بدهم؟
قرض به شرط وام
قرض به شرط وام
با توجه به قانون بانک ها مبنی بر اینکه اگر شخصی سپرده گذاری کند، طبق میانگین سپرده، به او وام تعلق می گیرد. آیا چنین عملی مصداق قرض به ازای قرض است و حکم ربا دارد؟