پایگاه اطلاع رسانی دفتر مقام معظم رهبری

فقه و احکام شرعی

خمس سرمایه
خمس سرمایه
با توجه به اینکه قیمت خرید اجناس مغازه با قیمت فروش به مشتری تفاوت دارد، ملاک برای محاسبۀخمس موجودیِ مغازه، قیمت خرید است یا قیمت فروش؟
تغییر نذر
تغییر نذر
نذر کردم در صورت قبولی در دانشگاه در روز اربعین امام حسین(علیه السلام) غذای نذری بدهم. آیا می توانم به جای غذا معادل هزینه آن را به نیازمندان کمک کنم؟