پایگاه اطلاع رسانی دفتر مقام معظم رهبری

فقه و احکام شرعی

عارض شدن حدث هنگام غسل
عارض شدن حدث هنگام غسل
اگر هنگام غسل کردن، کاری که صرفا وضو را باطل می کند (حدث اصغر) پیش آید، آیا غسل هم باطل می شود؟
فعالیت در بورس با سرمایه دیگران
فعالیت در بورس با سرمایه دیگران
شخصی مبلغی از یک نفر گرفته است تا در بورس کار کند و قبول کرده است که ماهی مقداری سود به صاحب پول بدهد و زیان نیز به عهده خودش باشد، آیا اینکه قبول کرده است زیان پای ایشان و سود بیشتر هم به نفع خودش و در عوض ماهانه سود ثابتی بدهد از نظر شرعی مورد قبول است؟
خدمات اعتباری کارگزاری
خدمات اعتباری کارگزاری
کارگزاری‌های بورس خدمات اعتباری ای دارند به این صورت که مثلا با پرداخت مبلغ مشخصی چند برابر آن مبلغ اعتبار برای خریدن سهام به مشتریان می دهند به مدت محدود، البته بدیهی است که این خدمات بر اساس قوانین و مقررات کشور است.
آیا اعتبار دادن به این شکل حلال است؟