پایگاه اطلاع رسانی دفتر مقام معظم رهبری

فقه و احکام شرعی

خرج کردن یارانه فرزندان
خرج کردن یارانه فرزندان
آیا پدر و مادر می توانند یارانه فرزندان را در امور جاری زندگی مصرف کنند؟
آلوده کردن منابع آبی
آلوده کردن منابع آبی
با توجه به اهمیت کیفیت آب در سلامت جامعه، بعضی اشخاص (حقیقی و حقوقی ) پساب فاضلاب و پسماند های خود را در آبهای سطحی (اعم از رودخانه، تالاب، دریاچه و ...) رها می کنند، که در بعضی از موارد برای بهره برداران و ساکنین اطراف منابع مذکور منجر به ضرر می شود. حکم شرعی این اقدام چیست؟