สำนักผู้นำสูงสุดซัยยิด อาลี คาเมเนอี
ดาวน์โหลด:

เสียงเรียกร้องจากผู้นำ

 • เสรีภาพ
 • อิมามโคมัยนี
 • ฮัจญ์
 • สถานะสตรีในสังคม
 • ปาเลสไตน์
  • ปาเลสไตน์คือปัญหาสำคัญที่สุดและเป็นปัญหาหลักของโลกอิสลาม
   ปริ้นซ์  ;  PDF
   "การปกป้องและพิทักษ์รักษาต่อการยืนหยัดต่อสู่เพื่ออิสลามของพี่น้องปาเลสไตน์เป็นวาญิบอัยนี"
   หากทำการพิจารณาถึงวิถีชีวิตของมวลมุสลิมทั่วโลกในปัจจุบัน เรามิอาจปฏิเสธได้ว่า ไม่มีปัญหาใดที่จะสำคัญและยิ่งใหญ่มากไปกว่าปัญหาปาเลสไตน์. สิ่งนี้ถือเป็นเคราะห์กรรมที่เลวร้ายที่สุด ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาสำหรับประชาชาติอิสลาม ศัตรูของโลกอิสลามได้ใช้บ้านของพี่น้องมุสลิมเป็นบังเกอร์ในการต่อสู้เพื่อสนองต่อความต้องการต่างๆของตนเอง, มวลมุสลิมคือเป้าหมายของการบุกโจมตีและการทำลายล้าง. การพิทักษ์ต่อการยืนหยัดต่อสู้ตามวิถีอิสลามของพี่น้องปาเลสไตน์เป็นวาญิบอัยนี เป็นที่ชัดเจนที่สุดว่าสิ่งนี้คือการทำญิฮาด ดิฟาอี (การทำสงครามปกป้องตนเองจากการรุกราน) ที่บรรดาผู้รู้ทางศาสนา ( ฟูกาฮา) ได้กำชับและย้ำเตือนเสมอมา.
   ทุกๆ ตารางนิ้วของแผ่นดินปาเลสไตน์ หมายถึงคืบหนึ่งจากบ้านเรือนพี่น้องมุสลิม ทุกการปกครองที่ไม่ได้มาจากการปกครองตามแบบอิสลาม และประชาชนปาเลสไตน์แล้วไซร้ มันก็คือการปกครองของผู้ยึดครองและผู้อธรรม. เราไม่ได้ทำการต่อสู้กับชาวยะฮูดี แต่เราทำการต่อสู้กับบุคคลที่ทำการยึดครองบ้านเรือนของพี่น้องมุสลิมอย่างอธรรมต่างหาก.
   ขอขอบคุณพระผู้เป็นเจ้าต่อเนี้ยอ์มัต(ความโปรดปราน)นี้ ที่ทำให้การต่อสู้ของชาวปาเลสไตน์ในนามอิสลามนั้น เป็นที่ยอมรับจากมวลมุสลิมทั่วทั้งโลก และพร้อมจะให้การสนับสนุนทั้งทางด้านการเมือง, การเผยแพร่ข่าวสาร,และทางการทหาร จงรู้ไว้เถิดว่าสิ่งนี้เป็นหน้าที่ตามหลักชารีอัตของศาสนา.
   การเป็นมิตรกับบุคคลที่ให้การสนับสนุนต่อการยึดครองแผ่นดินปาเลสไตน์ ไม่ถือว่าเข้าข่ายการเป็นศัตรูกับไซออนิสต์ การพึ่งพิงต่อรัฐเถื่อนนี้ เป็นหนทางที่ผิดมหันต์ และถือเป็นความผิดพลาดที่ใหญ่หลวง. ผู้ใดให้เสบียงหรือให้การช่วยเหลือใดๆ หรือเปิดการเจรจากับไซออนิสต์และอิสราเอลนั้น เขาคือพวกอิสราเอลในสนามรบนี้. ดังนั้นต้องทำความเข้าใจถึงความหมายที่แท้จริงของการต่อสู้ เพื่อนำผืนแผ่นดินชาวปาเลสไตน์คืนมา, การต่อสูู้คือสิ่งตรงกันข้ามกับการประนีประนอม ปัญหาปาเลสไตน์มีเพียงวิถีเดียวเท่านั้นในการแก้ไข คือการต่อสู้ และถือเป็นหน้าที่ตามหลักศาสนา ส่วนการประนีประนอมต่อเรื่องนี้ คือการทรยศต่อศาสนา.
   บรรดานักวิชาการ นักเขียน ศิลปินหรือผู้ที่อยู่ในแวดวงสื่อสารมวลชน ควรหยิบยกประเด็นปัญหาปาเลสไตน์ขึ้นมา และควรถือว่าเป็นหน้าที่ทางศาสนาของท่าน โดยต้องใช้ทุกๆความสามารถที่ท่านมีอยู่ ในการเปลี่ยนแปลงทัศนคติสาธารณะของประชาคมโลก ให้รู้ถึงการกดขี่ที่มิอาจเปรียบได้ในวันนี้ของชาวปาเลสไตน์.
   ส่วนหนึ่งจากการปฐกถาในการเข้าพบของผู้เข้าร่วมสัมมนาปาเลสไตน์ครั้งที่หนึ่ง
   13/09/1369 

  • การอุบัติขึ้นของพันธสัญญาแห่งพระผู้เป็นเจ้า
  • ท่านผู้นำสูงสุด พณฯ ท่านอยาตุลลอฮ์ ซัยยิดอาลี คาเมเนอีได้กล่าวปฐกถาในโอกาสที่เลขาธิการญ
  • การปกป้องพิทักษ์ปาเลสไตน์
  • ปาเลสไตน์ เป็นสิทธิของชาวปาเลสไตน์เท่านั้น
  • ยุคสมัยแห่งการตื่นตัวของโลกอิสลาม
  • ข้าฯพระเจ้า ขอกล่าวกับประชาชาติผู้กล้าหาญชาวปาเลสไตน์ว่า
  • สาส์นของท่านผู้นำสูงสุดต่อเหตุการณ์การสังหารหมู่ประชาชนชาวปาเลสไตน์
  • การปกป้องพิทักษ์รักษาโดยอำนาจจากอิสลาม
700 /