สำนักผู้นำสูงสุดซัยยิด อาลี คาเมเนอี
ดาวน์โหลด:

เสียงเรียกร้องจากผู้นำ

 • เสรีภาพ
 • อิมามโคมัยนี
 • ฮัจญ์
 • สถานะสตรีในสังคม
 • ปาเลสไตน์
  • ปาเลสไตน์คือปัญหาสำคัญที่สุดและเป็นปัญหาหลักของโลกอิสลาม
  • การอุบัติขึ้นของพันธสัญญาแห่งพระผู้เป็นเจ้า
  • ท่านผู้นำสูงสุด พณฯ ท่านอยาตุลลอฮ์ ซัยยิดอาลี คาเมเนอีได้กล่าวปฐกถาในโอกาสที่เลขาธิการญ
  • การปกป้องพิทักษ์ปาเลสไตน์
  • ปาเลสไตน์ เป็นสิทธิของชาวปาเลสไตน์เท่านั้น
   ปริ้นซ์  ;  PDF
   ดินแดนปาเลสไตน์ คือหัวใจทางยุทธศาสตร์ที่สำคัญของโลกอิสลาม ชาติมหาอำนาจต่างมีแผนการที่จะทำลายล้างอิสลาม และต้องการให้ประชาชาติอิสลามตกอยู่ภายใต้การควบคุมของตน ห้ามการเคลื่อนไหวใดๆของอิสลาม. ยิวไซออนิสต์ คือ นอมีนีของชาติมหาอำนาจ และเป็นผู้ตักตวงผลประโยชน์จากภูมิภาคที่สำคัญของโลกอิสลามให้อเมริกา ทำการโฆษณาชวนเชื่อเรื่องโกหกมดเท็จถึงความชอบธรรมอันลวงโลกของพวกเขาต่อการกระทำนี้.
   เราถือว่า เราคือองค์กรหนึ่ง ที่เป็นตัวแทนของชาวปาเลสไตน์ในการต่อสู้เพื่อการปลดปล่อย. บรรดาผู้ที่เรียกร้องสู่การเจรจาสันติภาพหรือการประนีประนอมในประเด็นปาเลสไตน์นั้น ต่างกังวลในผลประโยชน์ของตนที่จะสูญเสียไป. ประชาชาติมุสลิมต้องร่วมมือกันเพื่อช่วยเหลือและค้ำจุนการต่อสู้เพื่อปลดปล่อยของชาวปาเลสไตน์ เพราะการช่วยเหลือชาวปาเลสไตน์นั้น ถือเป็นการปฏิบัติตามหน้าที่ต่อพระผู้เป็นเจ้า และปฏิบัติหน้าที่ตามหลักชารีอัต(ศาสนบัญญัติ)และยังถือว่าเป็นหน้าที่ ของความเป็นเพื่อนมนุษย์ด้วยเช่นเดียวกัน.
   การบิดเบือนความเป็นจริงที่เกิดขึ้นในแผ่นดินปาเลสไตน์ คือแผนการอันเลวร้ายที่ศัตรูนำเสนอต่อชาวโลก, การต่อสู้ของชาวปาเลสไตน์คือการปกป้องบ้านเรือนของตน คือการปกป้องสิทธิแห่งความเป็นมนุษย์และการปกป้องสิทธิของสังคมในประเทศตนเอง แต่สื่อที่เข้ามาทำข่าวนั้น ล้วนเป็นสื่อที่อยู่ภายใต้การควบคุมโดยชาติมหาอำนาจและอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของไซออนิสต์ จึงนำเสนอว่า ชาวปาเลสไตน์คือผู้ก่อการร้าย. น่าเศร้าใจเป็นอย่างยิ่ง ที่โลกบอกว่า เราคือความศิวิไลซ์, เราคือผู้ที่รักษาสิทธิมนุษยชน, แต่ประชาคมโลกต่างไปยืนเคียงข้างผู้ที่ลิดรอนสิทธิมนุษยชน ผู้กดขี่ข่มเหงต่อประชาชนผู้ยากไร้.
   แผ่นดินปาเลสไตน์เป็น สิทธิของชาวปาเลสไตน์เพียงเท่านั้น ถ้าหากปาเลสไตน์หมายถึงแผ่นดินปาเลสไตน์ทั้งหมด หากร่วมกันจัดตั้งรัฐบาลขึ้น สันติภาพและความสุขก็จะเกิดขึ้นตามมา ถ้าชาติมหาอำนาจไม่คิดการร้ายต่อชาวปาเลสไตน์ หรือประชาชาติอิสลาม หรือศาสนาอิสลามแล้วไซร้ หนทางเดียวที่สามารถยุติความรุนแรงได้คือแนวทางนี้, ถ้าไม่เช่นนั้น จงรู้เถิดว่า การลุกขึ้น หรือการนั้งลงของพวกท่านในแคมป์ของพวกมหาอำนาจและเสนอแนวทางแก้ไขปัญหาที่มาจากตรงนั้น ย่อมไม่มีผลใดๆในการแก้ใขปัญหาปาเลสไตน์เลย และการต่อสู้ของปาเลสไตน์จะไม่มีวันดับลง และจะต้องไม่มอดดับลงอย่างเป็นแน่นอน.
   วันนี้ ชาวมุสลิมปาเลสไตน์ ทั้งคนชรา คนหนุ่มสาว เด็กและผู้ใหญ่ ต่างเสียสละเพื่อทำการต่อสู้บนแผ่นดินอันศักดิ์สิทธิ์ พวกท่านจะต้องช่วยเหลือพวกเขาเหล่านั้น แนวทางและวิธีการช่วยเหลือต่อชาวปาเลสไตน์คือ การช่วยเหลือต่อขบวนการต่อสู้ของพวกเขา มิใช่เป็นแนวทางการช่วยเหลือที่มาจากพวกรักสันติอันจอมปลอม ที่ห่วงใยเฉพาะผลประโยชน์ของตนเป็นหลัก และไม่ได้เห็นแก่ผลประโยชน์ของชาวปาเลสไตน์, องค์กรเช่นนี้ที่เรายอมรับ และถือเป็นตัวแทนของประชาชนปาเลสไตน์ในการต่อสู้เพื่อปลดปล่อย ไม่ใช่องค์กรที่เอาปาเลสไตน์ไปขายให้กับศัตรู และฉวยโอกาสแสวงหากำไรในการค้านั้น. 
   ส่วนหนึ่งจากการปฐกถาของผู้นำสูงสุด ในงานสัมนานานาชาติ “การปกป้องและสนับสนุนการปฏิวัติอิสลามของชาวปาเลสไตน์”
   19/10/1991 

  • ยุคสมัยแห่งการตื่นตัวของโลกอิสลาม
  • ข้าฯพระเจ้า ขอกล่าวกับประชาชาติผู้กล้าหาญชาวปาเลสไตน์ว่า
  • สาส์นของท่านผู้นำสูงสุดต่อเหตุการณ์การสังหารหมู่ประชาชนชาวปาเลสไตน์
  • การปกป้องพิทักษ์รักษาโดยอำนาจจากอิสลาม
700 /