สำนักผู้นำสูงสุดซัยยิด อาลี คาเมเนอี
ดาวน์โหลด:

เสียงเรียกร้องจากผู้นำ

 • เสรีภาพ
 • อิมามโคมัยนี
 • ฮัจญ์
 • สถานะสตรีในสังคม
 • ปาเลสไตน์
  • ปาเลสไตน์คือปัญหาสำคัญที่สุดและเป็นปัญหาหลักของโลกอิสลาม
  • การอุบัติขึ้นของพันธสัญญาแห่งพระผู้เป็นเจ้า
  • ท่านผู้นำสูงสุด พณฯ ท่านอยาตุลลอฮ์ ซัยยิดอาลี คาเมเนอีได้กล่าวปฐกถาในโอกาสที่เลขาธิการญ
  • การปกป้องพิทักษ์ปาเลสไตน์
  • ปาเลสไตน์ เป็นสิทธิของชาวปาเลสไตน์เท่านั้น
  • ยุคสมัยแห่งการตื่นตัวของโลกอิสลาม
  • ข้าฯพระเจ้า ขอกล่าวกับประชาชาติผู้กล้าหาญชาวปาเลสไตน์ว่า
  • สาส์นของท่านผู้นำสูงสุดต่อเหตุการณ์การสังหารหมู่ประชาชนชาวปาเลสไตน์
  • การปกป้องพิทักษ์รักษาโดยอำนาจจากอิสลาม
   ปริ้นซ์  ;  PDF
   เหตุการณ์อันโหดร้ายและป่าเถื่อน ที่เกิดขึ้นตลอดช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาในฉนวนกาซ่า ได้ทำให้มนุษยชาติรู้ถึงความโหดร้ายที่แท้จริงของลัทธิยิวไซออนิสต์ และเป็นการปลุกจิตใต้สำนึกของโลกอิสลาม การขับเคลื่อนอันยิ่งใหญ่ของขบวนประชาชนนั้น ได้ชุบชีวิตใหม่แก่โลกอิสลามขึ้นมาอีกครั้ง. ศัตรูจะไม่อยู่นิ่งเฉย เพราะการเคลื่อนไหวมีหลายนัยที่ซ่อนเร้นและแอบแฝงอยู่ ประการแรกกล่าวคือ ความโหดเหี้ยมของลัทธิไซออนิสต์ และความป่าเถื่อน, ไม่มีสามัญสำนึกและมโนธรรมในความเป็นมนุษย์หลงเหลืออยู่เลย, มุ่งเป้าโจมตีทางการทหารต่อประชาชนผู้บริสุทธิ์ที่ไม่ได้เป็นทหาร , เป็นสิ่งที่น่าฉงนใจเป็นอย่างยิ่งว่า ความมีมนุษยธรรมของพวกเขาไปอยู่ไหนกัน แม้แต่กลิ่นไอแห่งความเป็นมนุษย์ในหมู่พวกเขาก็ยังไม่หลงเหลืออยู่ . พวกเขาต่อต้านอิสลาม ต่อต้านระบอบการปกครองแบบอิสลาม ในขณะที่พวกเขาแอบอ้างว่า ต้องการรัฐอิสลามในโลก, กลุ่มชนที่แม้แต่กลิ่นไอแห่งความเป็นมนุษย์ยังไม่หลงเหลืออยู่นั้น คือมิติหนึ่ง ที่สำคัญต่อปัญหาของประเด็นนี้.

   มิติถัดไป คือการที่ผู้ปกครองของชาติมหาอำนาจ ต่างได้ปฏิบัติกับเหตุการณ์นี้อย่างน่าประหลาดใจเกี่ยวกับประเด็นนี้ กล่าวคือ ไม่มีแม้แต่การแสดงความไม่พอใจหรือ กำหนดบทลงโทษ หรือดำเนินการจับกุม มิหนำซ้ำพวกเขายังให้การสนับสนุนและสรรเสริญเยินยอต่อลัทธิไซออนิสต์หัวใจสุนัข และโหดร้ายยิ่งกว่าสัตว์เดรัจฉาน, อเมริกา อังกฤษและฝรั่งเศสคือผู้สนับสนุน นี่คือภาพลักษณ์ของผู้ปกครองชาติมหาอำนาจ. อิสลามถือว่า ไม่มีมนุษย์จำพวกไหนที่ได้สร้างความเคียดแค้นและเป็นศัตรูที่ฝังลึกในใจพวกเขา เทียบเท่ากับคนจำพวกนี้. พวกเขาได้ให้การสนับสนุนต่อเหตการณ์นี้ เราจึงเข้าใจว่า ศีลธรรม, จริยธรรม และความเป็นมนุษย์ของชาติมหาอำนาจคือสิ่งใดจากเหตุการณ์ในครั้งนี้. พวกเขาไม่ได้มีมนุษยธรรมใดๆ สาเหตุที่พวกเขาออกมาสนับสนุน ก็เพราะผลประโยขน์ทางการเมือง และความเสื่อมเสียทางด้านการเมืองที่จะเกิดขึ้น และทำไมพวกเขาจะต้องอ้างถึงสิทธิมนุษยชนด้วย ? สหรัฐอเมริกาไม่เพียงแต่ไม่ดำเนินการใดๆต่อโศกนาฏกรรมอันโหดร้ายและป่าเถื่อนนี้ เขายังให้การสนับสนุนอีก ยังมีสิทธิ์อันชอบธรรมอันใดอีกหรือ ที่จะพูดถึงคำว่าสิทธิมนุษยชนอีก ? ยังมีสิทธิอีกหรือที่จะกล่าวอ้างว่าตน คือผู้ตัดสินเรื่องสิทธิมนุษยชนของรัฐบาลหรือของประชาชาติในโลก ? สิ่งนี้คือคำกล่าวที่หยาบคายคูณสอง. ทั้งฝรั่งเศสและอังกฤษ ต่างได้ฝากความชั่วของตน ต่อโลกอิสลามในอดีต ไม่ว่าในด้านอาชญกรรม หรือการสังหารประชาชนมุสลิม หรือแรงกดดันต่างๆ ที่มีต่อประชาชาติอิสลามในประเทศทั้งหลายนั้น ล้วนยังคงอยู่ในความทรงจำของประชาชาติอิสลาม แต่วันนี้ก็ยังถือวิสาสะออกมาให้การสนับสนุน รัฐเถื่อน ที่โหดร้ายยิ่งกว่าเดรัจฉานนามว่าไซออนิสต์อีกกระนั้นหรือ ? 
   อีกนัยหนึ่งของประเด็นนี้ และนัยสุดท้ายคือ การปฏิบัติของบรรดาชาติอาหรับ ถือว่าไม่ถูกต้อง บ้างก็ยืนหยัดในคำกล่าวอ้างของตน บ้างก็แม้แต่การจะออกมากล่าวหรือประณามยังไม่มีเลย. บรรดาผู้ที่อ้างว่า เป็นอิสลาม หรือเชิญชวนให้มุสลิมมีเอกภาพต่อกันและกัน และเชิญชวนการชี้นำต่อโลก ที่จะต้องมาจากระบบอิสลาม ในสถานการณ์เช่นนี้ ท่านต้องแสดงตัวตนที่แท้จริงออกมา. การเมืองใดที่ส่งผลประโยชน์โดยตรงต่อท่าน ท่านจะรีบเร่งกระโดดสู่เวทีนั้น. แต่ปัจจุบันฝ่ายตรงกันข้ามท่าน คืออเมริกาและอังกฤษ แม้แต่การประณามที่ออกมาจากปากท่านยังไม่มี. หรืออ้างการสนับสนุนช่วยเหลือก็เป็นเพียงแค่ลมปาก ซึ่งส่ิงนี้ก็ไร้ค่าเช่นกัน. วันนี้โลกอิสลาม โดยเฉพาะชาติอาหรับต้องมีเอกภาพและความสามัคคีเป็นหนึ่งเดียวเพื่อร่วมกันช่วยเหลือประชาชาตินี้ ต้องทำลายการปิดล้อมของศัตรูและต้องช่วยเหลือในการปกป้องประชาชนผู้ถูกกดขี่ชาวกาซ่า. 
   เอกองค์อัลลอฮ์ (ซบ) ทรงมอบโอกาสให้ชาวกาซ่าได้ลุกขึ้นต่อสู้ กับศัตรูที่เหี้ยมโหด และป่าเถื่อน และผลลัพธ์จากการยืนหยัดต่อสู้นี้คือ เกียรติยศและศักดิ์ศรีของชาวกาซ่า และยังแสดงให้เห็นว่า ความมั่นคงในการยืนหยัดต่อสู้ของคนจำนวนน้อยนั้น สามารถพิชิตชนกลุ่มมาก ที่เพรียบพร้อมด้วยอาวุทธุปกรณ์ที่ทันสมัยและได้รับการสนับสนุนจากมหาอำนาจได้อย่างราบคาบ. 
   วันนี้ ไซออนิสต์ผู้ที่ยึดครองแผ่นดินปาเลสไตน์นั้น หวาดผวาต่อเปลวเพลิงแห่งการต่อสู้ มากกว่าประชาชนชาวกาซ่าเสียอีก. อาชญากรรมที่พวกเขาได้สร้างมันขึ้นมา, ความโหดเหี้ยมและความชั่วช้าที่พวกเขาได้ทำลงไปนั้น ผลกระทบ มันได้ย้อนกลับไปยังพวกเขามากกว่า. สิ่งนี้มาจากยุทธวิธีเดียวคือ การยืนหยัดต่อสู้ของมุสลิมจำนวนหนึ่งในกาซ่า ที่มาจากประชาชนและเยาวชนคนหนุ่มสาว ส่ิงนี้คือสาส์นหนึ่งที่ส่งไปยังโลกอิสลาม ถ้าหากว่า โลกอิสลามไม่ต้องการพบกับความพ่ายแพ้จากศัตรูที่ชั่วช้า , ไร้มนุษยธรรม, หน้าตัวเมียแล้วไซร้ เขาต้องทำการปกป้องพิทักษ์รักษา จากความเข้มแข็งของตนที่มีอยู่อย่างสุดความสามารถ. โดยต้องสร้างความเข้มแข็งของตนเองให้เกิดขึ้นก่อน ทั้งความเข้มแข็งทางด้านจิตวิญญาณ หมายถึงการพัฒนาด้านความศรัทธา, และความเข้มแข็งทางด้านวัตถุ หมายถึงการพัฒนาทางวิชาการแห่งความรู้ , การมีอำนาจทางด้านวัตถุ, และการพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, พัฒนาการทางด้านการผลิต ทั้งอุปกรณ์ดำรงชีพของมนุษย์ อาวุธหรือสิ่งอื่น, สิ่งต่างๆเหล่านี้ โลกอิสลามต้องเตรียมพร้อมสำหรับตนเอง. ในวันนั้น จะไม่มีใครหาญกล้ากับพี่น้องชาวกาซ่าได้, บรรดาชะฮีด ผู้ที่ยอมเสียสละชีวิตตนเองเพื่อศาสนาได้สร้างความหวาดกลัวให้แก่ศัตรู ข้าพเจ้ากล่าวไปแล้วว่า ศัตรูหวาดผวาเปลวเพลิงแห่งการต่อสู้ มากกว่าประชาชนชาวกาซ่าเสียอีก เจ้าหน้าที่และประชาชนชาวกาซ่าได้ส่งออกบทเรียนนี้แก่โลกอิสลาม ซึ่งคือบทเรียนเดียวกันกับที่เราได้ผ่านมาแล้ว ในช่วงสงครามการพิทักษ์อันศักดิ์สิทธ์ิ (สงครามอ่าวเปอร์เซีย) 
   ขอขอบคุณต่ออัลลอฮ์ (ซบ) ที่ทำให้ประชาชน, เยาวชน, นักวิชาการ,และผู้ที่ได้ผ่านประสบการณ์เหล่านี้ของเราได้มีพัฒนาการไปมากยิ่งขึ้น. เราได้พัฒนาด้านการศึกษา, เราได้พัฒนาในด้านประสบการณ์, เราเข้าใจถึงสัจธรรมแล้วว่า เราต้องพึ่งพาตนเองเพียงเท่านั้น เพราะสิ่งนี้คือบรูณาการแห่งการยืนหยัดต่อสู้. 
   การปฐกถาของท่านผู้นำสูงสุดต่อบรรดาบาซีจญ์ (ทหารอาสาสมัคร) 
   21/11/2012 

700 /