สำนักผู้นำสูงสุดซัยยิด อาลี คาเมเนอี
ดาวน์โหลด:

เสียงเรียกร้องจากผู้นำ

 • เสรีภาพ
 • อิมามโคมัยนี
 • ฮัจญ์
 • สถานะสตรีในสังคม
 • ปาเลสไตน์
  • ปาเลสไตน์คือปัญหาสำคัญที่สุดและเป็นปัญหาหลักของโลกอิสลาม
  • การอุบัติขึ้นของพันธสัญญาแห่งพระผู้เป็นเจ้า
   ปริ้นซ์  ;  PDF
   ชัยชนะของ “ฮิซบุลลอฮ์” แห่งเลบานอนต่อยิวไซออนิสต์ ความสำเร็จของ “ฮามาส” ในปาเลสไตน์และความเจริญก้าวหน้าของ “สาธารณรัฐอิสลามแห่งอิหร่าน” ในด้านต่างๆ คือ พันธสัญญาที่พระเจ้าทรงมอบให้แด่ประชาชาติอิสลาม เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจอันยิ่งใหญ่ต่อพวกเขาทั้งหลายในการลุกขึ้นต่อสู้ ต่อไป.
   เลขาธิการขบวนการญิฮาดอิสลามีแห่งปาเลสไตน์เข้าพบท่านผู้นำสูงสุด
   31/1/2007

  • ท่านผู้นำสูงสุด พณฯ ท่านอยาตุลลอฮ์ ซัยยิดอาลี คาเมเนอีได้กล่าวปฐกถาในโอกาสที่เลขาธิการญ
  • การปกป้องพิทักษ์ปาเลสไตน์
  • ปาเลสไตน์ เป็นสิทธิของชาวปาเลสไตน์เท่านั้น
  • ยุคสมัยแห่งการตื่นตัวของโลกอิสลาม
  • ข้าฯพระเจ้า ขอกล่าวกับประชาชาติผู้กล้าหาญชาวปาเลสไตน์ว่า
  • สาส์นของท่านผู้นำสูงสุดต่อเหตุการณ์การสังหารหมู่ประชาชนชาวปาเลสไตน์
  • การปกป้องพิทักษ์รักษาโดยอำนาจจากอิสลาม
700 /