สำนักผู้นำสูงสุดซัยยิด อาลี คาเมเนอี

ข่าว

บรรดาอิหม่ามนมาซวันศุกร์ทั่วประเทศ เข้าพบท่านผู้นำสูงสุดการปฏิวัติอิสลาม
ภารกิจที่ยิ่งใหญ่ของสาธารณรัฐอิสลามคือการทำให้อัตลักษณ์อารยธรรมตะวันตกเป็นโมฆะ
“ภารกิจที่ยิ่งใหญ่ของสาธารณรัฐอิสลาม คือ การทำให้อัตลักษณ์ของอารยธรรมตะวันตกเป็นโมฆะ”
ประธานสภาผู้ชำนาญการและบรรดาสมาชิก เข้าพบท่านผู้นำสูงสุดการปฏิวัติอิสลาม
ประธานสภาผู้ชำนาญการและบรรดาสมาชิก เข้าพบท่านผู้นำสูงสุดการปฏิวัติอิสลาม
“การยอมจำนนต่อการเผชิญหน้ากับอเมริกาและชาติมหาอำนาจอื่นใด เพื่อหลีกเลี่ยงจากการคว่ำบาตร เป็นความผิดพลาดอันใหญ่หลวง”
ท่านผู้นำสูงสุดการปฏิวัติอิสลาม กล่าวปราศรัยเนื่องในวันอีดมับอัษ
ท่านผู้นำสูงสุดการปฏิวัติอิสลาม กล่าวปราศรัยเนื่องในวันอีดมับอัษ
“ สหรัฐฯ ได้เข้ามาแทรกแซงกิจการภายในประเทศยูเครน ทำให้ยูเครนตกเป็นเหยื่อของนโยบายการก่อวิกฤติโดยสหรัฐฯ”

หัวข้อ