สำนักผู้นำสูงสุดซัยยิด อาลี คาเมเนอี

ข่าว

ผู้ผลิต กลุ่มผู้ประกอบการ รวมทั้งบรรดานักขับเคลื่อนทางด้านฐานความรู้พบผู้นำสูงสุด
การแก้ไขปัญหาค่าครองชีพของประชาชนเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับการเติบโตทางเศรษฐกิจของชาติ
“การแก้ไขปัญหาค่าครองชีพของประชาชน เป็นสิ่งที่จำเป็นสำหรับการเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศ”
ข้ออ้างของชาติตะวันตกในการปกป้องสิทธิของสตรีเป็นการดูถูกและทำลายศักดิ์ศรีสตรี
ข้ออ้างของชาติตะวันตกในการปกป้องสิทธิของสตรีเป็นการดูถูกและทำลายศักดิ์ศรีสตรี
“ข้ออ้างของชาติตะวันตกในการปกป้องสิทธิของสตรีเป็นการดูถูก การทำลายศักดิ์ศรีและเกียรติยศของสตรี”
ประชาชนชาวเมืองอิสฟาฮานหลายร้อยคนเข้าพบท่านผู้นำสูงสุด
ประชาชนชาวเมืองอิสฟาฮานหลายร้อยคนเข้าพบท่านผู้นำสูงสุด
ความเจริญก้าวหน้าของอิหร่านทำให้ชาติตะวันตกโกรธและความชั่วร้ายที่กระจายทั่วประเทศต้องถูกเก็บกวาดอย่างไม่ต้องสงสัย
ประธานาธิบดี เจ้าหน้าที่รัฐฯและผู้เข้าร่วมสัมมนาสัปดาห์เอกภาพอิสลามเข้าพบท่านผู้นำ
ประธานาธิบดี เจ้าหน้าที่รัฐฯและผู้เข้าร่วมสัมมนาสัปดาห์เอกภาพอิสลามเข้าพบท่านผู้นำ
ต้นกล้าแห่งสาธารณรัฐอิสลามแห่งอิหร่านกลายเป็นต้นไม้ใหญ่ที่สูงตระง่าน แม้แค่คิดว่าจะถอนรากถอนโคนมันก็เป็นไปไม่ได้เสียแล้ว
ประธานและสมาชิกสภาวิจัยผลประโยชน์แห่งชาติชุดใหม่ เข้าพบท่านผู้นำสูงสุด
ประธานและสมาชิกสภาวิจัยผลประโยชน์แห่งชาติชุดใหม่ เข้าพบท่านผู้นำสูงสุด
“วิธีการเดียวที่จะเผชิญหน้ากับความเป็นปฏิปักษ์กับสาธารณรัฐอิสลาม คือ การยืนหยัดของประชาชาติอิหร่าน”

หัวข้อ