สำนักผู้นำสูงสุดซัยยิด อาลี คาเมเนอี

ข่าว

ท่านผู้นำสูงสุดการปฏิวัติอิสลามกล่าวปาฐกภาพิเศษ เนื่องในงานอสัญกรรมอิมามโคมัยนีครบรอบ
ท่านผู้นำสูงสุดการปฏิวัติอิสลามกล่าวปาฐกภาพิเศษ เนื่องในงานอสัญกรรมอิมามโคมัยนีครบรอบ
“ท่านอิมามโคมัยนี คือ ผู้นำการปฏิวัติที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในหน้าประวัติศาสตร์ของการปฏิวัติต่างๆ”

หัวข้อ