สำนักผู้นำสูงสุดซัยยิด อาลี คาเมเนอี

ข่าว

แรงงานหลายพันคน เข้าพบท่านผู้นำสูงสุดการปฏิวัติอิสลาม
แรงงานหลายพันคน เข้าพบท่านผู้นำสูงสุดการปฏิวัติอิสลาม
“การสร้างวัฒนธรรมระหว่างการมีรายได้กับความมั่งคั่งจากการทำงานและความพยายาม เป็นความต้องการที่แท้จริงของประเทศและสังคม”
ประชาชน บรรดาเจ้าหน้าที่รัฐและทุตานุทูตของประเทศอิสลาม เข้าพบท่านผู้นำสูงสุดการปฏิวัติ
ประชาชน บรรดาเจ้าหน้าที่รัฐและทุตานุทูตของประเทศอิสลาม เข้าพบท่านผู้นำสูงสุดการปฏิวัติ
“ยุทธศาสตร์ของโลกอิสลามในวันนี้ คือ การให้ความช่วยเหลือและการเสริมสร้างองค์ประกอบของการต่อสู้ในปาเลสไตน์”
นักศึกษามหาวิทยาลัยและชมรมนักศึกษาหลายพันคน เข้าพบท่านผู้นำสูงสุด
นักศึกษามหาวิทยาลัยและชมรมนักศึกษาหลายพันคน เข้าพบท่านผู้นำสูงสุด
“ต้องดำเนินการตามแนวทางอันสว่างไสวของการปฏิวัติอิสลามอย่างจริงจัง ด้วยการมีอุดมการณ์ ความหวังและการใช้เหตุผล”
ผู้บัญชาการกองทัพบกพร้อมเจ้าหน้าที่ระดับสูงของกองทัพบกเข้าพบท่านผู้นำบัญชาการสูงสุด
ผู้บัญชาการกองทัพบกพร้อมเจ้าหน้าที่ระดับสูงของกองทัพบกเข้าพบท่านผู้นำบัญชาการสูงสุด
"หากเราปฏิบัติการอย่างจริงจัง สามารถทำให้ศัตรูพบกับความพ่ายแพ้แม้ว้าพวกเขาจะวางแผนมาอย่างดีก็ตาม"
คณะนักกวีและบรรดาคณาจารย์วรรณคดีเปอร์เซียเข้าพบท่านผู้นำสูงสุดการปฏิวัติ
คณะนักกวีและบรรดาคณาจารย์วรรณคดีเปอร์เซียเข้าพบท่านผู้นำสูงสุดการปฏิวัติ
“พวกชาติตะวันตกนั้นเป็นศัตรูหลักกับสิทธิมนุษยชน เห็นได้จากอาชญากรรมที่เกิดขึ้นในปาเลสไตน์”
ประชาชนแคว้นอาเซอร์ไบจานตะวันออกหลายพันคน เข้าพบท่านผู้นำสูงสุดการปฏิวัติอิสลาม
ประชาชนแคว้นอาเซอร์ไบจานตะวันออกหลายพันคน เข้าพบท่านผู้นำสูงสุดการปฏิวัติอิสลาม
“สาส์นของประชาชาติในวันที่ 22 บะห์มัน คือ การยืนหยัดและการสนับสนุนต่อการปฏิวัติอิสลามอย่างสมบูรณ์”
ผู้บัญชาการกองทัพอากาศพร้อมเจ้าหน้าที่กองทัพอากาศหลายร้อยนายเข้าพบผู้นำสูงสุด
ผู้บัญชาการกองทัพอากาศพร้อมเจ้าหน้าที่กองทัพอากาศหลายร้อยนายเข้าพบผู้นำสูงสุด
“วันที่22 บะห์มันของปีนี้ จะเป็นวันแห่งการแสดงความสามัคคีและความไว้วางใจต่อชาติ ขณะที่การบ่อนทำลายความสามัคคีของชาติ จะไม่สัมฤทธิ์ผลอย่างแน่นอน”
ผู้ผลิต กลุ่มผู้ประกอบการ รวมทั้งบรรดานักขับเคลื่อนทางด้านฐานความรู้พบผู้นำสูงสุด
ผู้ผลิต กลุ่มผู้ประกอบการ รวมทั้งบรรดานักขับเคลื่อนทางด้านฐานความรู้พบผู้นำสูงสุด
“การแก้ไขปัญหาค่าครองชีพของประชาชน เป็นสิ่งที่จำเป็นสำหรับการเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศ”

หัวข้อ