สำนักผู้นำสูงสุดซัยยิด อาลี คาเมเนอี

ข่าว

ประธานาธิบดีและคณะรัฐบาลสมัยที่ 13 เข้าพบท่านผู้นำสูงสุดการปฏิวัติอิสลาม
ประธานาธิบดีและคณะรัฐบาลสมัยที่ 13 เข้าพบท่านผู้นำสูงสุดการปฏิวัติอิสลาม
ความจำเป็นในการบูรณาการแห่งการปฏิวัติอิสลามในภาคส่วนต่างๆของการบริหารจัดการ การไว้วางใจของประชาชนด้วยการปฏิบัติตามคำมั่นสัญญาที่ได้ให้ไว้
ประธานาธิบดีและคณะรัฐบาลสมัยที่ 12 เข้าพบท่านผู้นำสูงสุดการปฏิวัติอิสลาม
ประธานาธิบดีและคณะรัฐบาลสมัยที่ 12 เข้าพบท่านผู้นำสูงสุดการปฏิวัติอิสลาม
“ไม่ว่าในที่ใดก็ตามที่พวกท่านไว้วางใจต่อชาติตะวันตก เมื่อนั้นพวกเขาจะไม่ประสบความสำเร็จเป็นอันขาด”
สาส์นท่านผู้นำสูงสุดการปฏิวัติ เนื่องในการเข้าร่วมของประชาชน
สาส์นท่านผู้นำสูงสุดการปฏิวัติ เนื่องในการเข้าร่วมของประชาชน
“ประชาชาติอิหร่านคือ ผู้ที่ได้รับชัยชนะครั้งยิ่งใหญ่ ได้ยืนหยัดต่อสู้ในการเผชิญหน้ากับการโฆษณาชวนเชื่อจากสื่อต่างๆของศัตรู”
ท่านผู้นำสูงสุดการปฏิวัติอิสลามปราศรัยในช่วงการเลือกตั้งประธานาธิบดีและสภาท้องถิ่น
ท่านผู้นำสูงสุดการปฏิวัติอิสลามปราศรัยในช่วงการเลือกตั้งประธานาธิบดีและสภาท้องถิ่น
“ประชาชาติทั้งหลาย จะต้องเข้าร่วมในการเลือกตั้ง เหมือนดั่งที่เข้าร่วมในพิธีการแห่ศพของชะฮีดสุไลมานี”
กองกำลังกุดส์ คือปัจจัยที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในการป้องกันอย่างมีประสิทธิภาพทางการทูต
กองกำลังกุดส์ คือปัจจัยที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในการป้องกันอย่างมีประสิทธิภาพทางการทูต
“กองกำลังกุดส์ คือ ปัจจัยที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในการป้องกันอย่างมีประสิทธิภาพทางการทูตในภูมิภาคเอเชียตะวันตก”
ผู้นำสูงสุดการปฏิวัติอิสลามได้เข้าร่วมในงานสายสัมพันธ์กับอัลกุรอาน
ผู้นำสูงสุดการปฏิวัติอิสลามได้เข้าร่วมในงานสายสัมพันธ์กับอัลกุรอาน
นโยบายของประเทศเกี่ยวกับข้อตกลงนิวเคลียร์นั้นชัดเจนและบรรดาเจ้าหน้าที่รัฐ ต้องระมัดระวังในการเจรจา จะต้องไม่เป็นการบ่อนทำลายประเทศชาติ

หัวข้อ