پایگاه اطلاع رسانی دفتر مقام معظم رهبری
دیدار نمایندگان مجلس شورای اسلامی
رهبر انقلاب اسلامی در دیدار نمایندگان مجلس شورای اسلامی:

سرافراز وارد مجلس شدید، سرافراز خارج شوید