پایگاه اطلاع رسانی دفتر مقام معظم رهبری
نامه‌ به دانشجویان باوجدان حامی مردم فلسطین در دانشگاه‌های آمریکا
رهبر انقلاب در نامه‌ای به دانشجویان باوجدان حامی مردم فلسطین در دانشگاه‌های آمریکا:

جوانان عزیز دانشجو در آمریکا!
شما اکنون در طرف درست تاریخ ایستاده‌اید

آخرین اخبار

فقه و احکام شرعی