پایگاه اطلاع رسانی دفتر مقام معظم رهبری
پیام به بیست و نهمین اجلاس سراسری نماز
رهبر انقلاب اسلامی در پیامی به بیست و نهمین اجلاس سراسری نماز:

پدران و مادران، معلمان و استادان، وظیفه خود را در رابطه میان نماز و جوان بشناسند