پایگاه اطلاع رسانی دفتر مقام معظم رهبری
پیام تشکر در پی موفقیت ورزشکاران ایران در مسابقات کشتی فرنگی قهرمانی جهان
پیام تشکر رهبر انقلاب در پی موفقیت ورزشکاران ایران در مسابقات کشتی فرنگی قهرمانی جهان:

آفرین بر پهلوانان کشتی فرنگی کشور و مربی آنان که همه بویژه جوانان را شاد کردند

آخرین اخبار

فقه و احکام شرعی