پایگاه اطلاع رسانی دفتر مقام معظم رهبری
دریافت:

رساله آموزشی

 • جلد اول
 • جلد دوم
  • بخش اول: معاملات حرام
   • فصل اول: معاملات حرام؛ شی نجس
   • فصل دوم: معامله شيئی‌‌ كه در راه حرام صرف می شود
    • درس3: فصل دوم: معامله شيئی كه در راه حرام صرف می شود
    • درس4: گفتار دوم: معامله شیء دارای منافع مشترک با قصد صرف در حرام
     • مواردی که از نظر عرف کمک و اعانت بر حرام است:
    • درس 5: گفتار سوم‌‌‌‌: شأن شیء استفاده در حرام
   • فصل سوم: معامله شیئی كه منفعت مورد اعتنا ندارد
   • فصل چهارم: معامله با عمل محرّم
  • بخش دوم: معاملات جایز
کاربر گرامی؛ لطفا قبل از تکمیل فرم، موارد زیر را مطالعه کنید:
 • جهت مکاتبه با دفتر، از قسمت ارسال نامه استفاده نمایید.
 • به منظور استفتاء یا ارسال سوال شرعی، از قسمت ارسال سوال شرعی استفاده نمایید.
 • جهت ارایه انتقاد و پیشنهاد به سایت دفتر، از قسمت ارتباط با پایگاه استفاده نمایید.
 • از فرم زیر فقط برای ارایه نظرات در مورد محتوای همین صفحه استفاده نمایید.
 • مسوولیت ارسال اشتباه بر عهده ارسال کننده آن است.
700 /