پایگاه اطلاع رسانی دفتر مقام معظم رهبری
دریافت:

احکام حوادث وبلایای طبیعی

 • غسل و کفن میت
 • نماز میت
 • دفن میت
 • متفرقات دفن
 • احکام امدادگر
  چاپ  ;  PDF
   
  احکام امدادگر
   
  أجرت امدادگر
  س24. آیا امدادگر برای انجام کارهای امدادی خطرناک مثل آتش سوزی و مانند آن می تواند از اولیا و بستگان شخص حادثه دیده درخواست أجرت نماید یا خیر؟
  در صورت عدم دسترسی به اولیا و بستگان و مطالبه أجرت توسط امدادگر آیا می توان از اموال فرد حادثه دیده أجرت را پرداخت نمود؟
  ج. اگر این کار به درخواست کسی صورت بگیرد، و امدادگر قصد تبرّعی و مجّانی از کارش نداشته باشد، و برای این کار معمولاً أجرت می گیرند، باید شخص مذکور أجرت المثل را بپردازد؛ و در غیر این صورت امددگر نمی تواند أجرتی را مطالبه کند.
   
  اضرار به امدادگر جهت نجات حادثه دیدگان
  س25. در صورتی که امدادگر احتمال قوی بدهد در حین نجات مصدوم، به بیماری سختی مبتلا یا مصدوم می شود و یا کشته می گردد، آیا اقدام به امداد و نجات در چنین مواردی واجب است یا خیر؟
  ج. اگر خوف خطر جانی یا ضرر قابل توجهی در میان باشد، واجب نیست.
   
  دیه ی صدمه یا فوت امدادگر
  س26. اگر انسان، فرد دیگری را موظّف به امداد کند، و در حین امداد، امدادگر مجروح شود یا فوت نماید، دیه ی او بر عهده ی کیست؟
  ج. در فرض مذکور، دیه بر عهده ی کسی نیست.
   
  نجاست سگ های امداد و نجات
  س27. آیا سگ های امداد و نجات، نجس هستند؟ حکم لباس مسؤل تربیت و به کارگیری سگ های امداد و نجات که به طور مرتّب با سگ در ارتباط است، و به آنها غذا می دهد، در محل حادثه چیست؟ در غیر محل حادثه چطور؟
  ج. سگ نجس است؛ و اگر لباس امدادگر با رطوبت مسریه با آن برخورد کند، نجس می‌شود.
   
  نماز امدادگر با لباس نجس
  س28. در صورتی که لباس امدادگر نجس شده باشد، و امکان تطهیر یا تعویض آن نباشد، آیا برای انجام فرایض خود می تواند از لباس اموات، مصدومین و هدایای دولتی و مردمی استفاده کند، یا با همان لباس های نجس می تواند نماز بخواند؟
  ج. اگر ساتر عورتی که دارد منحصر در همان نجس باشد، در صورتی که بتواند از لباس اموات یا مصدومین با جلب رضایت مالک آن نماز بخواند، باید این کار را انجام دهد؛ و در غیر این صورت چنانچه درآوردن آن به خاطر سردی هوا و مانند آن ممکن نباشد، در صورت تنگی وقت یا در صورتی که احتمال از بین رفتن عذر را- به نحو احتمال عقلایی- نمی دهد، باید با همان ساتر نجس، نماز را بخواند، و اعاده ندارد؛ و اگر درآوردن آن ممکن است در تنگی وقت باید برهنه نماز بخواند، بلکه با وسعت وقت هم اگر احتمال از بین رفتن عذر را ندهد، باید نماز را به طور برهنه بخواند؛ و قضا بر او نیست.
   
  دوران امر بین قضا شدن نماز و یا نجات مصدومین
  س29. در صورت تنگی وقت نماز و یقین یا احتمال به زنده بودن برخی افراد مسلمان یا غیر مسلمان حادثه دیده، نماز مقدّم است، یا نجات جان مصدومین؟
  آیا در حین کار می شود نماز را خواند؟
  ج. اگر احتمال عقلائی می‌دهد که برخی از افراد مسلمان زنده هستند، و خواندن نماز به صورت عادی، خطر جانی برای مصدومین احتمالی داشته باشد، و تا آخر وقت، نمی تواند نماز را به صورت عادی بخواند، باید نماز را در حین کار کردن بخواند، و رکوع و سجده رابا اشاره انجام دهد؛ و تا حدّ ممکن جهت قبله را مراعات نماید.
   
  دوران امر بین قضا شدن نماز آیات و وظیفه ی امدادگری
  س30. در صورتی که امر دایر گردد:
  الف) بین نماز آیات و نجات جان مصدومین؛
  ب) یا نماز آیات و دفن اموات، شرعاً کدام یک بر دیگری مقدم است؟
  ج.
  الف) اگر احتمال عقلائی می‌دهد که خواندن نماز به صورت عادی خطر جانی برای مصدومین داشته باشد، و تا آخر وقت نماز، نمی تواند نماز را به صورت عادی بخواند، باید نماز را در حین کار کردن بخواند، و رکوع و سجده را با اشاره انجام دهد، و تا حد ممکن، جهت قبله را مراعات نماید.
  ب) تعارضی وجود ندارد؛ و نماز، مقدّم بر دفن است، مگر تأخیر در دفن، مستلزم تغییر و تباه شدن میّت و اذیّت زنده ها گردد؛ و یا در تأخیر دفن، خوف درّنده یا سیل، و یا دشمن و مانند این ها بر میّت باشد، که در این صورت همانند مورد الف عمل می‌شود.
   
  یک نماز لیلة الدفن برای چند میت
  س31. با توجه به این که نماز لیلة الدفن برای میت به جهت اهداء ثواب می باشد؛ آیا خواندن یک نماز لیلة الدفن برای تعدادی از اموات صحیح است؛ یا باید برای هر کدام نماز جداگانه‌ای خوانده شود؟
  ج. به قصد رجاء مطلوبیت، اشکال ندارد؛ و تشریک در ثواب منعی ندارد.
 • مسائل متفرقه
کاربر گرامی؛ لطفا قبل از تکمیل فرم، موارد زیر را مطالعه کنید:
 • جهت مکاتبه با دفتر، از قسمت ارسال نامه استفاده نمایید.
 • به منظور استفتاء یا ارسال سوال شرعی، از قسمت ارسال سوال شرعی استفاده نمایید.
 • جهت ارایه انتقاد و پیشنهاد به سایت دفتر، از قسمت ارتباط با پایگاه استفاده نمایید.
 • از فرم زیر فقط برای ارایه نظرات در مورد محتوای همین صفحه استفاده نمایید.
 • مسوولیت ارسال اشتباه بر عهده ارسال کننده آن است.
700 /