پایگاه اطلاع رسانی دفتر مقام معظم رهبری
دریافت:

احکام حوادث وبلایای طبیعی

 • غسل و کفن میت
 • نماز میت
 • دفن میت
 • احکام امدادگر
  چاپ  ;  PDF

   

  احکام امدادگر

   

  اجرت امداد

  سؤال 46 . آیا امدادگر برای انجام کارهای امدادی خطرناک مثل آتشسوزی و مانند آن میتواند از اولیا و بستگان شخص حادثه دیده درخواست اجرت نماید یا خیر؟ در صورت عدم دسترسی به اولیا و بستگان و مطالبه اجرت توسط امدادگر آیا میتوان از اموال فرد حادثه دیده اجرت را پرداخت نمود؟

  ج. اگر این کار به درخواست کسی صورت بگیرد، و امدادگر قصد تبرعی و مجانی از کارش نداشته باشد و برای این کار معمولا اجرت می گیرند، باید شخص مذکور اجرت المثل را بپردازد و در غیر این صورت امددگر نمی تواند اجرتی را مطالبه کند.

   

  اضرار به امدادگر جهت نجات حادثه دیدگان

  سؤال 47. در صورتیکه امدادگر احتمال قوی بدهد در حین نجات مصدوم، به بیماری سختی مبتلا یا مصدوم میشود و یا کشته میگردد، آیا اقدام به امداد و نجات در چنین مواردی واجب است یا خیر؟

  ج. اگر خوف خطر جانی یا ضرر قابل توجهی در میان باشد، واجب نیست.

   

  دیه امدادگر جان باخته

  سؤال 48. اگر انسان، فرد دیگری را موظف به امداد کند، و در حین امداد، امدادگر مجروح شود یا فوت نماید، دیه او بر عهده کیست؟

  ج. در فرض مذکور دیه بر عهده کسی نیست.

   

  نجاست سگ های امداد و نجات

  سؤال 49. آیا سگ های امداد و نجات نجس هستند و حکم لباس مسؤل تربیت و به کارگیری سگهای امداد و نجات که به طور مرتب با سگ در ارتباط است و به آنها غذا میدهد در محل حادثه چیست؟ در غیر محل حادثه چطور؟

  ج. سگ نجس است و اگر لباس امدادگر با رطوبت مسریه با آن برخورد کند نجس می‌شود.

   

  نماز امدادگر

  سؤال50. در صورتی که لباس امدادگر نجس شده باشد و امکان تطهیر یا تعویض آن نباشد آیا برای انجام فرایض خود میتواند از لباس اموات، مصدومین و هدایای دولتی و مردمی استفاده کند یا با همان لباسهای نجس میتواند نماز بخواند؟

  ج. اگر ساتر عورتی که دارد منحصر در همان نجس باشد، در صورتی که بتواند از لباس اموات یا مصدومین با جلب رضایت مالک آن نماز بخواند، باید این کار را انجام دهد و در غیر این صورت چنانچه درآوردن آن به خاطر سردی هوا و مانند آن ممکن نباشد، در صورت تنگی وقت یا در صورتی که احتمال از بین رفتن عذر را- به نحو احتمال عقلایی- نمی دهد، باید با همان ساتر نجس نماز را بخواند و اعاده ندارد و اگر درآوردن آن ممکن است در تنگی وقت باید برهنه نماز بخواند، بلکه با وسعت وقت هم اگر احتمال از بین رفتن عذر را ندهد، باید نماز را به طور برهنه بخواند و قضا بر او نیست.

   

  سؤال 51. در صورت تنگی وقت نماز و یقین یا احتمال به زنده بودن برخی افراد مسلمان یا غیر مسلمان حادثه دیده ،نماز مقدم است یا نجات جان مصدومین؟ آیا در حین کار میشود نماز را خواند؟

  ج. اگر احتمال عقلائی می‌دهد که برخی از افراد مسلمان زنده هستند و خواندن نماز به صورت عادی خطر جانی برای مصدومین احتمالی داشته باشد، و تا آخر وقت، نمینواند نماز را به صورت عادی بخواند، باید نماز را در حین کار کردن بخواند و رکوع و سجده رابا اشاره انجام دهد و تا حد ممکن جهت قبله را مراعات نماید.

   

  نماز آیات و لیله الدفن

  سؤال52. با توجه به اینکه هر زلزله ای، پس لرزه های خفیف یا شدیدی را به دنبال دارد؛ آیا برای هر یک از این پس لرزه ها نماز آیات واجب است یا خیر؟

  ج. هر زلزله ای، چه شدید و چه خفیف، اگر زلزله مستقلی محسوب شود، نماز آیات جداگانه ای دارد که اگر شخص آن را احساس کند، نماز آیات واجب می‌شود ولی اگر علم به وقوع زلزله پیدا نکند تا اینکه زمان متصل به وقت وقوع آن بگذرد، خواندن نماز آیات واجب نیست.

   

  نماز آیات برای زلزله های احساس شده

  سؤال 53. زلزله های خفیفی که افراد به طور عادی احساس نمیکنند ولی با دستگاه قابل احساس است و اعلام نمیشود ،نماز آیات واجب است یا خیر؟

  ج. اگر به گونه‌ای است که کسی آن را احساس نمیکند و فقط با دستگاهها، قابل درک باشد، نماز آیات واجب نیست.

   

  دوران امر بین قضا شدن نماز آیات و وظیفه ی امدادگری

  سؤال 54. در صورتی که امر دایر گردد:
  الف. بین نماز آیات و نجات جان مصدومین یا
  ب. نماز آیات و دفن اموات، شرعا کدام یک بر دیگری مقدم است؟

  ج.
  الف) اگر احتمال عقلائی می‌دهد که خواندن نماز به صورت عادی خطر جانی برای مصدومین داشته باشد، و تا آخر وقت نماز، نمینواند نماز را به صورت عادی بخواند، باید نماز را در حین کار کردن بخواند و رکوع و سجده را با اشاره انجام دهد و تا حد ممکن جهت قبله را مراعات نماید.
  ب) تعارضی وجود ندارد و نماز مقدم بر دفن است مگر تأخیر در دفن مستلزم تغییر و تباه شدن میّت و اذیت زنده ها گردد و یا در تأخیر
  دفن، خوف درنده یا سیل، و یا دشمن و مانند این ها بر میّت باشد، که در این صورت همانند مورد الف عمل می‌شود.

   

  یک نماز لیلة الدفن برای چند میت

  سؤال 55. با توجه به اینکه نماز لیله الدفن برای میت به جهت اهداء ثواب میباشد؛ آیا خواندن یک نماز لیله الدفن برای تعدادی از اموات صحیح است یا باید برای هر کدام نماز جداگانه‌ای خوانده شود؟

  ج. به قصد رجاء مطلوبیت اشکال ندارد و تشریک در ثواب منعی ندارد.

   

 • مسائل متفرقه
کاربر گرامی؛ لطفا قبل از تکمیل فرم، موارد زیر را مطالعه کنید:
 • جهت مکاتبه با دفتر، از قسمت ارسال نامه استفاده نمایید.
 • به منظور استفتاء یا ارسال سوال شرعی، از قسمت ارسال سوال شرعی استفاده نمایید.
 • جهت ارایه انتقاد و پیشنهاد به سایت دفتر، از قسمت ارتباط با پایگاه استفاده نمایید.
 • از فرم زیر فقط برای ارایه نظرات در مورد محتوای همین صفحه استفاده نمایید.
 • مسوولیت ارسال اشتباه بر عهده ارسال کننده آن است.
700 /