پایگاه اطلاع رسانی دفتر مقام معظم رهبری
دریافت:

توضيح المسائل امام خمینی

  • تقليد
  • احكام طهارت
  • احكام نماز
  • احكام روزه
  • احكام خمس
  • احكام زكات
  • حج
  • احكام خريد و فروش
  • شركت
  • صلح
  • احكام اجاره
  • احکام جعاله
  • مزارعه
  • مساقات
  • احكام حجر وبلوغ
  • وكالت
  • قرض
  • حواله
  • رهن
  • ضامن شدن
  • كفالت
  • وديعه با امانت
  • عاريه
  • احكام نكاح يا ازدواج و زناشويي
  • احكام طلاق
  • غصب
  • مال پيدا شده
  • صيد و ذبح
  • خوردن و آشاميدن
  • نذر و عهد
  • قسم
  • وقف
  • وصيت
  • ارث يا ميراث
  • امر به معروف ونهي از منكر
  • دفاع
  • مسائل مستحدثه
  • استفتائات
   • درباره تقليد
   • درباره وضو
   • درباره مسجد
   • درباره وقت نماز و روزه
   • بعض مسائل نماز
   • احکام نماز
   • مسائل روزه
   • بعض احکام روزه
   • بعض احکام نماز جماعت
   • احکام نماز و روزه مسافر
    چاپ  ;  PDF

    س 18 - کسانی که در طیاره یا قطار شغل قهوهچی دارند و گاهبگاه هم در وطن خود ده روز و بیشتر میمانند تکلیف نماز و روزة آنان چگونه است؟

    ج - اگر از کارگران قطار و طیاره محسوب می‌شود نماز او تمام و روزه بر او واجب است ولی اگر ده روز در وطن یا در غیر وطن توقف نمایند، در سفر اوّل بعد از آن ده روز حکم مسافر دارند.

    س 19 - کسی که در سال دو یا سه سفر میرود که هرکدام سه یا چهارماه طول میکشد و بقیه سال را در وطن است تکلیفش نسبت به نماز و روزه چگونه است.

    ج - اگر سفر شغل او نیست در سفر قصر است.

    س 20 - چوپانی که در سال نه ماه همراه گوسفندان میرود بدون آنکه در جایی ده روز بماند و سه ماه زمستان را در وطن خود بسر میبرد تکلیف نماز و روزهاش چیست؟

    ج - در حالی که اشتغال به چوپانی دارد اگر به مقدار سفر شرعی هم برود تمام است.

    س 21 - طلاب قم که در قم به قصد مدت غیرمعین ماندهاند اگر هفتهای یک مرتبه مسافرت کنند قصد اقامه آنها به‌هم میخورد یا آنکه این اشخاص چون قصد مدت غیرمعین نمودهاند وطن آنها محسوب می‌شود و نماز آنها تمام است.

    ج - وطن محسوب نیست و نماز آنها قصر است مگر قصد اقامه کنند.

    س 22 - آیا مراد از اعراض از وطن آن است که دیگر بنا بر ماندن دائم نداشته باشد یا آن که بکلی قطع علاقه کند و املاک خود را بفروشد؟

    ج - اعراض از ماندن کافی است لازم نیست ملک خود را بفروشد.

   • بعض احکام نماز مسافر
   • نماز مسافر
   • بعض مسائل خمس
   • احکام خمس
   • بعض احکام معاملات
   • چند مسأله بانکی
   • مسائل متفرقه
کاربر گرامی؛ لطفا قبل از تکمیل فرم، موارد زیر را مطالعه کنید:
 • جهت مکاتبه با دفتر، از قسمت ارسال نامه استفاده نمایید.
 • به منظور استفتاء یا ارسال سوال شرعی، از قسمت ارسال سوال شرعی استفاده نمایید.
 • جهت ارایه انتقاد و پیشنهاد به سایت دفتر، از قسمت ارتباط با پایگاه استفاده نمایید.
 • از فرم زیر فقط برای ارایه نظرات در مورد محتوای همین صفحه استفاده نمایید.
 • مسوولیت ارسال اشتباه بر عهده ارسال کننده آن است.
700 /