پایگاه اطلاع رسانی دفتر مقام معظم رهبری

کتابخانه

توضيح المسائل امام
عقيده مسلمان به اصول دين بايد از روى دليل باشد، ولى در احكام غير ضرورى دين بايد يا مجتهد باشد كه بتواند احكام را از روى دليل به دست آورد،يا از مجتهد تقليد كند

سوال شرعی

جهت ارسال استفتاء کلیک کنید