پایگاه اطلاع رسانی دفتر مقام معظم رهبری

بیانات در دیدار معلمان و نومعلمان سراسر کشور

بیانات در دیدار معلمان و نومعلمان سراسر کشور

ارائه گزارش دکتر علی اصغر فانی وزیر آموزش و پرورش

ارائه گزارش دکتر علی اصغر فانی وزیر آموزش و پرورش

وقتی مقابل دشمن از نشان دادن قدرت بترسیم، دشمن پررو می‌شود

باید زمینه استفاده صحیح از فضای مجازی فراهم شود

نسل آینده با هویت مستقل و عزتمنددینی تربیت شود

نماهنگ دیدار معلمان و نومعلمان سراسر کشور

پر بیننده ترین