پایگاه اطلاع رسانی دفتر مقام معظم رهبری

جناب آقای محمد سهرابی

جناب آقای محمد زارعی

شعر از سرکار خانم سیمین دخت وحیدی

شعر از سرکار خانم سیمین دخت وحیدی

سرکار خانم زهرا شعبانی

سرکار خانم زهرا شعبانی

سرکار خانم طیبه عباسی

سرکار خانم طیبه عباسی

سرکار خانم آرزو سبزوار قهفرخی

سرکار خانم آرزو سبزوار قهفرخی

سرکار خانم هدیه طباطبائی

سرکار خانم هدیه طباطبائی

جناب آقای محمد حسین مهدویان - شعر طنز

جناب آقای محمد حسین مهدویان - شعر طنز

جناب آقای محمد سهرابی

جناب آقای محمد زارعی

جناب آقای ابراهیم قبله آرباطان

جناب آقای ابراهیم قبله آرباطان

جناب آقای عبدالحسین انصاری

جناب آقای سید حسن مبارز - افغانستان

جناب آقای عبدالحسین انصاری

جناب آقای سید حسن مبارز - افغانستان

جناب آقای مهران عباسیان - شعر آذری

جناب آقای مهران عباسیان - شعر آذری

جناب آقای فاضل نظری

جناب آقای فاضل نظری

جناب آقای غلامعلی حداد عادل

جناب آقای غلامعلی حداد عادل

جناب آقای محمد مهدی سیار

جناب آقای محمد مهدی سیار

جناب آقای محمد جواد الهی پور

بیانات در دیدار جمعی از شعرا در شام میلاد امام حسن مجتبی علیه‌السلام

جناب آقای سید علی موسوی گرما رودی

جناب آقای سید علی موسوی گرما رودی

جناب آقای کیومرث عباسی قصری

جناب آقای کیومرث عباسی قصری

جناب آقای محمد علی مجاهدی

جناب آقای محمد علی مجاهدی

جناب آقای محمود اکرامی

جناب آقای محمود اکرامی

جناب آقای اسماعیل امینی

جناب آقای اسماعیل امینی

جناب آقای احمد اخلاق - هندوستان

جناب آقای احمد اخلاق - هندوستان

جناب آقای محمد جواد الهی پور

بیانات در دیدار جمعی از شعرا در شام میلاد امام حسن مجتبی علیه‌السلام

جناب آقای جواد محقق

جناب آقای جواد محقق

جناب آقای علی محمد مودب

جناب آقای علی محمد مودب

جناب آقای مهدی جهاندار

جناب آقای مهدی جهاندار

جناب آقای آرش پورعلیزاده

جناب آقای آرش پورعلیزاده

جناب آقای حمیدرضا برقعه ای

جناب آقای حمیدرضا برقعه ای

جناب آقای قادر طهماسبی

جناب آقای محسن ناصحی

جناب آقای قادر طهماسبی

جناب آقای محسن ناصحی

پر بیننده ترین