پایگاه اطلاع رسانی دفتر مقام معظم رهبری

ارتباط تصویری با ستاد ملی مبارزه با کرونا

کاش افرادی بتوانند مانند شهید آوینی جهاد عظیم مقابله با کرونا را روایت کنند

در این دوران نقش و جایگاه خانواده در فرهنگ اسلامی- ایرانی آشکارتر شد

توانایی مدیریت، فلسفه اجتماعی و اخلاق سه عرصه شکست غرب در کرونا

امکان حضور مردم در مراکز دینی را بوسیله کسانی بررسی کنید که به اهمیت دعا واقفند

باید از نیروهای داوطلبِ جوان، بسیجی و طلبه نیز قدردانی کرد

بیانات در ارتباط تصویری با ستاد ملی مبارزه با کرونا

بیانات در ارتباط تصویری با ستاد ملی مبارزه با کرونا

پر بیننده ترین