پایگاه اطلاع رسانی دفتر مقام معظم رهبری
یکی از ابعاد مفهوم «پاسداری از انقلاب»، مورد تهدید بودن انقلاب است

پر بیننده ترین