پایگاه اطلاع رسانی دفتر مقام معظم رهبری
یکی از ابعاد کلمه «پاسداری از انقلاب» را «هوشیاری و بیداری دائم» است

پر بیننده ترین