پایگاه اطلاع رسانی دفتر مقام معظم رهبری
یکی از ویژگیهای انتخابات رفتار کاملاً نجیبانه کسانی بود که در این انتخابات، رأی نیاوردند

پر بیننده ترین